Digalego - Dicionario de Galego

  triplo -pla

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que equivale a tres veces outro ou que o contén tres veces.

   2 s m Cantidade que equivale a tres veces outra.
Barra colores