Digalego - Dicionario de Galego

  till*

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
ingl
s m XEOL Depósito morénico non consolidado.
Barra colores