Digalego - Dicionario de Galego

  terzar

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat tertiāre
Escoitar a palabra polos altofalantes port: terçar Escoitar a palabra polos altofalantes cast: terciar

   1 v t Equilibrar unha carga.

   2 v t Dividir algo en tres partes.

   3 v i Intervir nun asunto ou nunha cuestión.

   4 v pron Presentarse unha ocasión para realizar algo.
Barra colores