Digalego - Dicionario de Galego

  tallo

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< tallar
Escoitar a palabra polos altofalantes port: talho Escoitar a palabra polos altofalantes cast: tajo

   1 s m Corte feito cun instrumento cortante.

   2 s m Asento para unha soa persoa, sen respaldo e sen brazos.

   3 s m Toro tallado dunha árbore que se usa con distintas finalidades.

   4 s m Banco longo de madeira sobre o que se deita o porco para matalo.

   5 s m Imaxe tallón.

SIN: talladura
Barra colores