Digalego - Dicionario de Galego

  sino-

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat sinu

   1 pref Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘chinés’.

   2 pref Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘seo’.
Barra colores