Digalego - Dicionario de Galego

  2san

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1
   1 adx Relativo ou pertencente ao pobo san ou á súa lingua.
   2 s ETN/HIST Individuo do pobo san.
   3 s m pl ETN/HIST Pobo de África sudoccidental de raza khoisánida, que se viu reducido a un pequeno número de individuos acantoados nas zonas máis inhóspitas.
   4 s m LING Conxunto de linguas do grupo khoisan faladas polos sans.

   2 ANTROP FÍS
   1 adx Relativo ou pertencente á subraza san.
   2 s Individuo da subraza san.
   3 subraza san Subraza ou grupo de poboacións de raza khoisánida formada por individuos mesocéfalos de estatura baixa, que presentan o nariz máis ancho e chato, a esteatopixia menos marcada e os ollos menos oblicuos ca os khoisánidos.
Barra colores