Digalego - Dicionario de Galego

  arao

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< fr ant hairon

   1 s m ANIMAL/ORNIT Ave mariña da familia dos álcidos, caracterizada por ser mergulladora e robusta de coloración negra por riba e branca por baixo, con manchas brancas nas ás.

   2 arao común ANIMAL/ORNIT Arao da familia dos álcidos, co peteiro fino e os flancos listados. Aniña en pequenas repisas en cantís de illotes.

   3 arao papagaio ANIMAL/ ORNIT Arao da familia dos álcidos, de 30 cm de longo, co peteiro grande, triangular e de vivas cores.
VAR: arau.
Barra colores