Digalego - Dicionario de Galego

  relator -ra

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que relata ou conta. Tm s.

   2 s Persoa que presenta un relatorio.

   3 s DER Maxistrado, funcionario, membro dun colexio ou corporación, diferente do presidente, a quen lle corresponde facer a relación dun asunto, proporcionar o informe ou ditame e, a miúdo, redactar a resolución tomada conxuntamente.

   4 s HIST/DER Letrado que tiña o cargo de facer a relación das actuacións ou os expedientes nos tribunais superiores.
Barra colores