Digalego - Dicionario de Galego

  purosangue

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< puro + sangue
Portugués port: puro-sangue Castelán cast: purasangre Alemán ingl: thoroughbred Francés fran: pur-sang Italiano ital: purosangue Chino chin: " 纯种"


s m Cabalo que descende da raza creada polo cruzamento de eguas inglesas con sementais orientais e que se caracteriza pola súa velocidade. Tm adx.
Barra colores