Digalego - Dicionario de Galego

  puño

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 s m Man pechada.

   2 s m Parte da manga dunha peza de vestir que cobre o pulso.

   3 s m Parte dalgúns obxectos, como o paraugas, o caxato ou o remo, por onde se agarra.

   4 s m Cantidade de calquera cousa que cabe nunha man pechada.

   5 puño da vela MAR Vértice extremo dunha vela.
Barra colores