Digalego - Dicionario de Galego

  produto

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat productu
Escoitar a palabra polos altofalantes port: produto Escoitar a palabra polos altofalantes cast: producto Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: product Escoitar a palabra polos altofalantes fran: produit Italiano ital: prodotto Chinés chin: 产品 Alemán alem: Produkt

   1
   1 s m Cousa producida.
   2 s m ECON Resultado do proceso produtivo.
   3 produto interior bruto ECON Imaxe PIB.
   4 produto nacional bruto ECON Imaxe PNB.
   5 produto nacional neto ECON Imaxe PNN.
   6 produto social ECON Agregado que representa o valor da produción material bruta, nun período determinado.
   7 produtos financeiros ECON Instrumentos formais de relación entre os prestatarios de fondos, os que os achegan e os intermediarios.

   2 MAT
   1 s m Resultado de multiplicar dous ou máis números ou dúas matrices.
   2 produto escalar de dous vectores Dados dous vectores a e b, número real a·b definido como o produto dos módulos de a e b polo coseno do ángulo que determinan.
   3 produto mixto Dados tres vectores a, b e c, número (a, b, c) igual ao produto de a polo produto vetorial de b e c.
   4 produto vectorial de dous vectores Dados dous vectores a e b, vector a=b de módulo Ya=bY = YaY YbY sen (a,b), onde sen (a,b) é o seno do ángulo que determinan as direccións de a e b, que ten unha dirección perpendicular ao plano determinado por a e b, e un sentido igual ao sentido de avance dun tirarrollas que, aplicado no punto de concorrencia de a e b, vai do primeiro ao segundo.

   3 produto de solubilidade QUÍM/FÍS Constante propia dos electrólitos pouco solubles, relativa á disociación da molécula.

   4 produto químico QUÍM Produto que resulta dunha reacción ou dalgunha outra operación ou proceso químico.
Barra colores