Digalego - Dicionario de Galego

  produción

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat productĭōne
Escoitar a palabra polos altofalantes port: produção Escoitar a palabra polos altofalantes cast: producción Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: production Italiano ital: produzione Chinés chin: 生产 Alemán alem: Produktion, Herstellung, Fertigung, (Produktions)Leistung, Ausstoß, Bildung, Erzeugung, Zustandekommen, Erzeugnis

   1 s f Acción de producir.

   2 s f Cousa ou conxunto de cousas producidas.

   3 ECOL
   1 s f Biomasa que produce un organismo, unha poboación ou unha comunidade.
   2 produción primaria Proceso que realizan os vexetais mediante a fotosíntese, onde obteñen compostos orgánicos a partir de dióxido de carbono e auga.
   3 produción secundaria Proceso que ocorre cando os organismos animais empregan os vexetais como alimento e transforman unha pequena parte en substancia animal.

   4 ECON
   1 s f Conxunto de actividades para obter bens que satisfagan as necesidades humanas.
   2 teoría da produción Configuración dun marco analítico que permite explicar e prever o comportamento das unidades económicas produtivas.

   5 produción de pares FÍS Fenómeno que se produce ao interaccionar un feixe de raios γ coa materia, que consiste na creación dun electrón e un positrón.
Barra colores