Digalego - Dicionario de Galego

  preconcibido -da

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que está pensado con antelación.

   2 adx Que se creou sen xuízo crítico e sen estudar profundamente.
Barra colores