Digalego - Dicionario de Galego

  polje*

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
[serbocroata]
s m XEOG Depresión pechada de orixe cárstica de gran tamaño, formada posiblemente, por coalescencia de dolinas ou por afundimentos tectónicos.
Barra colores