Digalego - Dicionario de Galego

  pole

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat pollen -ĭnis ‘flor da fariña’
Portugués port: pólen Castelán cast: polen Alemán ingl: pollen Italiano ital: polline Chino chin: " 花粉"


s m BOT Po moi fino nas espermatófitas, formado na antera e constituído por células esporais. A célula polínica xermina e constitúe o gametófito masculino. Un gran de pole presenta unha membrana interna de celulosa, a intina, e unha membrana externa moi dura, a exina.
Barra colores