Digalego - Dicionario de Galego

  1plantar

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat plantāre
Escoitar a palabra polos altofalantes port: plantar Escoitar a palabra polos altofalantes cast: plantar Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: to plant Escoitar a palabra polos altofalantes fran: de planter Italiano ital: piantare Chinés chin: 植物 Alemán alem: pflanzen, bepflanzen, aufstellen, aufschlagen, einschlagen, versetzen, aufpflanzen, anstrengen

   1 v t
   1 Fixar á terra un gromo ou un gallo para que arraigue.
   2 Introducir na terra unha semente ou un bulbo para que creza unha planta.

   2 v t Poboar con plantas un terreo.

   3 v t Introducir na terra o extremo dun pau ou dunha estaca para que se manteña firme.

   4 v t col
   1 Colocar algo sobre un lugar.
   2 Deixar ou abandonar algún compromiso que se ten con alguén.

   5 v pron
   1 Quedar alguén de pé, quieto e firme nun lugar.
   2 Renunciar a pedir máis cartas das que xa se teñen en certos xogos.

SIN: botar, sementar, chantar, espetar, chantarse, espetarse
CFR: sementar, chantar, cravar, fincar

Conxugar verbo plantar
Barra colores