Digalego - Dicionario de Galego

  2pilro

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 s m ANIMAL/ORNIT Ave da familia dos escolópidos, de patas longas, peteiro fino e medianamente longo, co dorso coloreado e o ventre claro.

   2 pilro bulebule ANIMAL/ ORNIT Ave con plumaxe estival de peito e dorso arrubiada e invernal de tons grises moi claros.

   3 pilro cincento ANIMAL/ORNIT Ave con plumaxe invernal do peito e o dorso gris escura, e a estival, máis clara e con pencas.

   4 pilro groso ANIMAL/ORNIT Ave con plumaxe estival arrubiada e o dorso pardo vermello e a invernal gris, máis clara no peito e no ventre ca no dorso.

   5 pilro patimouro ANIMAL/ORNIT Ave con plumaxes estival máis parda e a invernal dun gris escuro no dorso.
Barra colores