Digalego - Dicionario de Galego

  1peón

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat v *pedo -ōnis ‘que ten os pés longos’ < lat pede
Escoitar a palabra polos altofalantes port: peão, aprendiz -za Escoitar a palabra polos altofalantes cast: peatón, peón Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: pedestrian, unskilled Escoitar a palabra polos altofalantes fran: piétons, les ouvriers non qualifiés Italiano ital: pedonale, lavoratori non qualificati Chinés chin: 行人,非熟练工人 Alemán alem: Fußgänger

   1 s m Obreiro non especializado que traballa, xeralmente, como axudante dun oficial.

   2
   1 s Persoa que circula a pé.
   2 paso de peóns Lugar adecuadamente indicado en que os viandantes teñen preferencia absoluta de paso.

   3 s m Persoa que ten que obedecer as ordes doutra.

   4 s m XOGO
   1 Cada unha das 16 pezas do xogo do xadrez, 8 brancas e 8 negras, que ao comezar a partida están situadas na segunda liña.
   2 Cada unha das 24 pezas, 12 brancas e 12 negras, do xogo das damas.

   5 s m ANIMAL/ICT Imaxe piarda.

SIN: viandante
Barra colores