Digalego - Dicionario de Galego

  1pasar

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat v *passāre, de passus
Escoitar a palabra polos altofalantes port: passar Escoitar a palabra polos altofalantes cast: pasar Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: to pass Escoitar a palabra polos altofalantes fran: pour passer Italiano ital: per passare Chinés chin: 通过 Alemán alem: durch-, überqueren, durch-, überschreiten, passieren, übersetzen, durchströmen, fließen, vorbeigehen, -fahren, überholen, übertreffen

   1 v t Levar algo ou a alguén dun lugar a outro.

   2 v t Facer chegar algunha cousa a alguén.

   3 v t Experimentar unha situación desagradable.

   4 v t Ocupar determinado tempo na realización dunha actividade.

   5 v t Facer que unha cousa vaia a través doutra ou pola súa superficie.

   6 v t Transmitir algunha cousa. Tm v pron.

   7 v t Someter un alimento a unha cocción excesiva.

   8 v t Superar unha dificultade ou obstáculo.

   9 v t Deixar un obxecto que algo penetre a través de si.

   10 v t Perdoar ou tolerar algunha cousa.

   11 v t
   1 Deixar atrás a alguén que estaba diante.
   2 Deixar atrás algún lugar ou acontecemento.

   12 v t Introducir mercadorías nun país de xeito ilegal.

   13 v t Copiar un texto, xeralmente facendo algunha modificación.

   14 v t Atravesar un lugar.

   15 v t Engulir un alimento.

   16 v t Estar certo espazo de tempo nunha situación determinada.

   17 v i Ir a outro lugar ou a outro lado.

   18 v i
   1 Ir a través dun lugar ou marchando nalgún momento preto del.
   2 Ir a un lugar por pouco tempo.

   19 v i Ir dun estado ou ocupación a outros novos.

   20 v i Chegar algunha cousa á súa fin.

   21 v i Deixar de participar nunha xogada en determinados xogos.

   22 v i Absterse de algo.

   23 v i Ser algo axeitado para un determinado fin.

   24 v i Ser considerado como algo.

   25 v i Ter bastante con algo.

   26 v i Acontecer un feito.

   27 v i Tolerar aquilo que se expresa.

   28 v i Ir máis alá.

   29 v i Poder atravesar unha cousa por determinado lugar.

   30 v pron Superar un límite considerado razoable.

   31 v pron Esquecer algo.

   32 v pron Deixar un alimento de estar en boas condicións para o consumo.

   33 v pron Abandonar un grupo por outro diferente.

   34 pasar o ferro Alisar a roupa co ferro de pasar.

SIN: transportar, trasladar, cruzar, sentir, meter, adiantar, tragar, acabar, terminar, servir, ocorrer, suceder
CFR: emitir

Conxugar verbo pasar
Barra colores