Digalego - Dicionario de Galego

  pasador -ra

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que pasa.

   2 s m Peza metálica corrediza dunha pechadura, cun extremo libre que se introduce no pechador correspondente.

   3 s m TECNOL Peza que se introduce escorregando dentro doutra.

   4 s m CONSTR Barra de aceiro que se coloca entre dúas lousas contiguas de formigón armado para impedir o seu movemento relativo transversal e establecer as condicións mecánicas de unión entre elas.

   5 s m Agulla ou pinza que se emprega para suxeitar o cabelo ou como adorno da cabeza.

   6 pasador de ferro Persoa que ten por oficio pasar o ferro. OBS: Tamén se denomina pasador.
Barra colores