Digalego - Dicionario de Galego

  padroado

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat patronātu
Escoitar a palabra polos altofalantes port: padroado Escoitar a palabra polos altofalantes cast: patronato Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: foundation Escoitar a palabra polos altofalantes fran: fondation Italiano ital: fondazione Chinés chin: 基金会 Alemán alem: Stiftung

   1 s m Axuda ofrecida a unha persoa por outra, por un organismo ou por unha institución.

   2 s m Órgano de xestión e de representación das entidades de carácter fundacional.

   3 dereito de padroado RELIX Facultade de presentar un crego, en calquera dos seus graos, para a provisión dun bispado, prelatura secular ou regular, dignidades, prebendas, en catedrais e colexiatas, reitorías e beneficios.

   4 padroado real HIST/DER Costume medieval restablecido como dereito durante o reinado dos Reis Católicos (finais s XV-comezos s XVI) que autorizaba os monarcas para prover a maioría dos cargos eclesiásticos.

SIN: padroádego, patrocinio
Barra colores