Digalego - Dicionario de Galego

  napalm

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< ingl napalm < na[phthenic] ‘nafténico’ + palm[itic acid] ‘ácido palmítico’
Portugués port: napalm Castelán cast: napalm Alemán ingl: napalm Chino chin: " 凝固汽油弹"


s m QUÍM Mestura dun coprecipitado de xabóns de aluminio con ácidos nafténicos e graxos que, engadida á gasolina, a conxela, e se emprega na carga de explosivos incendiarios.
Barra colores