Digalego - Dicionario de Galego

  miria-

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< gr μυρία ‘innumerable’
pref METROL Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘dez mil’ ou co significado de ‘números’.
Barra colores