Digalego - Dicionario de Galego

  mesquita

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< ár hispánico másǧid < ár clásico masğid ‘lugar de culto’
s f ARQUIT/RELIX Edificio destinado á oración dos fieis no Islam. Está estruturado nunha sala dividida en naves que se orienta perpendicularmente cara á quibla, muro situado en dirección á Meca. No seu eixe central localízase un nicho ou capela chamado mi "Santa Fe LET"; "Santa Fe LET";ḥ rāb e diante del está a maq "Santa Fe LET"; "Santa Fe LET";ṣ ūra, recinto reservado para o califa. Anexo a esta construción ábrese un patio xeralmente porticado, cunha fonte no centro para as ablucións. A partir dos Omeias, engadiuse unha torre denominada minarete.
Barra colores