Digalego - Dicionario de Galego

  mergullón

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 s m ANIMAL/ORNIT Ave, da familia das podicipédidas, que presenta pescozo longo e o peito branco e habita en zonas de auga represada onde fai o niño entre a vexetación da ribeira.

   2 mergullón pequeno ANIMAL/ORNIT Ave, da familia das podicipédidas, que presenta bico non moi longo e que habita en augas abertas onde se alimenta de insectos, moluscos e pequenos peixes.
Barra colores