Digalego - Dicionario de Galego

  1meco

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat mochu ‘adúltero’

   1 s m Trato excesivamente cariñoso que se dá ás persoas.

   2 s m Agarimo feito con moita tenrura.

   3 s m Comportamento que caracteriza ás persoas consentidas de máis.
Barra colores