Digalego - Dicionario de Galego

  macádam

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< antropónimo John Loudon Mac Adam 1756-1836
Portugués port: macadame Castelán cast: macadam/macadán Alemán ingl: macadam Chino chin: " 碎石"


s m CONSTR Pavimento para as estradas que se emprega como calzada ou como base para asfaltar superficialmente.
Barra colores