Digalego - Dicionario de Galego

  legra

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat ligŭla ‘culleriña’
Escoitar a palabra polos altofalantes port: legra Escoitar a palabra polos altofalantes cast: legra Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: curtte

   1 s f Ferramenta que se emprega para baleirar o interior das zocas.

   2 s f MED Aparato que se utiliza para efectuar legrados.

SIN: periostótomo
Barra colores