Digalego - Dicionario de Galego

  1lagarteiro -ra

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que caza lagartos.

   2 adx Que obra con enxeño ou mesmo con malicia para sacar proveito de algo. Tm s.

   3 s m ANIMAL/ORNIT
   1 Ave rapaz de pequeno tamaño, da familia dos falcónidos, de plumaxe avermellada con manchas negras e co bico e as unllas negros e fortes. Presentan un forte dimorfismo sexual, sendo a femia de maior tamaño ca o macho e con distinta coloración.
   2 lagarteiro buxarelo [Falco naumanni] Ave rapaz, da familia das falcónidas, de pequeno tamaño. O macho ten o dorso castaño e a cabeza e o rabo gris. A femia parécese moito á do peneireiro.
   3 lagarteiro peneireiro [Falco tinnunculus] Ave rapaz, da familia das falcónidas, de pequeno tamaño. O macho diferénciase do buxarelo nas manchas do dorso. É unha das rapaces máis estendidas.
Barra colores