Digalego - Dicionario de Galego

  ladrón, ladroa/ladra

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  

   1 adx Que se apodera do que non é da súa propiedade. Tm s.

   2 adx Aplícase á persoa que cobra máis do debido. Tm s.

   3 s m Dispositivo de conexión con tres derivacións que permite conectar ata tres enchufes a unha mesma toma de corrente.

   4 s m Póla dunha planta que non dá lugar a froitos e, polo tanto, réstalle produtividade á planta.

   5 s m Corpo que se interpón entre o resorte tipográfico e o papel co fin de impedir parcialmente a estampación.
Barra colores