Digalego - Dicionario de Galego

  almirante

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< almiral < ár amīr ‘o xefe, o que manda’
Escoitar a palabra polos altofalantes port: almirante Escoitar a palabra polos altofalantes cast: almirante Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: admiral Escoitar a palabra polos altofalantes fran: amiral Italiano ital: ammiraglio Chinés chin: 海军上将 Alemán alem: Admiral

   1 s Oficial que ocupa o cargo supremo de toda a armada dunha nación.

   2 s Oficial xeral da mariña de guerra.

   3 almirante do mar HIST Cargo que vai despois do capitán xeneral, mandaba a armada, escuadra ou frota. OBS: Tamén se denominaba maior do mar.

   4 barco almirante MAR/BÉL Barco en que navega o almirante dunha escuadra ou dunha frota en operacións ou manobras de guerra.
Barra colores