Digalego - Dicionario de Galego

  exergo

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< gr ζ ‘fóra’ + ργον ‘obra’
Portugués port: exergo Castelán cast: exergo


s m NUMIS Segmento inferior dunha moeda ou medalla, xeralmente separado do resto de figuras por unha liña horizontal, onde se pode indicar a ceca, as siglas do gravador e a data ou o valor da moeda. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].
Barra colores