Digalego - Dicionario de Galego

  algoritmia

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< algoritmo < ár al-Juarizmi ‘sobrenome do matemático Mohamed ben Husa’
Portugués port: algoritmia Castelán cast: algoritmia


s f MAT Ciencia do cálculo alxébrico.
Barra colores