Digalego - Dicionario de Galego

  cuño

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat cunĕu ‘cuña’
Escoitar a palabra polos altofalantes port: cunho Escoitar a palabra polos altofalantes cast: cuño Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: stamp Escoitar a palabra polos altofalantes fran: tampon Italiano ital: timbro Chinés chin: 邮票 Alemán alem: Stempel

   1 s m Instrumento, xeralmente de aceiro, co que se gravan moedas, medallas, sobres de correspondencia ou outras cousas.

   2 s m Debuxo ou inscrición en relevo ou con tinta que imprime ou grava este instrumento.

   3 s m fig Característica que é propia e distingue algo ou alguén dos demais.

SIN: cruño, cruño, marca, selo
CFR: selo, timbre
Barra colores