Digalego - Dicionario de Galego

  1cegoña

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat ciconĭa

   1 s f ANIMAL/ORNIT Ave do xénero Ciconia, da familia dos cicónidos, de gran tamaño e corpo robusto, con patas, pescozo e peteiro longos. e as ás longas e dixitadas.

   2 cegoña branca ANIMAL/ORNIT Cegoña coa plumaxe branca, agás as plumas primarias e secundarias das ás, que son de cor negra que teñen o peteiro e as patas de cor vermella.

   3 cegoña negra ANIMAL/ORNIT Cegoña que presenta a plumaxe negra brillante coa parte inferior do corpo branca, e o peteiro, as patas e o anel ocular de cor vermella.
Barra colores