Digalego - Dicionario de Galego

  calcapapeis

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< calcar + papel
Portugués port: pisa-papéis Castelán cast: pisapapeles Alemán ingl: paperweight Francés fran: papiers Italiano ital: fermacarte Chino chin: " 纸"


s m Obxecto que se coloca sobre un conxunto de papeis para que non se perdan ou movan.
Barra colores