Digalego - Dicionario de Galego

  caderno

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
< lat quaternu ‘catro’ < num distributivo quaterni ‘de catro en catro’
Escoitar a palabra polos altofalantes port: caderno/caderneta Escoitar a palabra polos altofalantes cast: cuaderno, libreta Escoitar a palabra polos altofalantes ingl: notebook Escoitar a palabra polos altofalantes fran: bloc-notes Chinés chin: 笔记本电脑

   1 s m Conxunto de follas de papel, en branco ou impresas, pregadas e encaixadas en forma de libro.

   2 s m GRÁF Conxunto de cinco pregos de papel que constitúe a quinta parte dunha man.

   3 caderno de bitácora caderno de Imaxe bitácora.
Barra colores