Digalego - Dicionario de Galego

  bradicinina

Anteriores. Seguintes. Imprimir a entrada. Comentar a entrada por mail.  
[C50H73O11]
f BIOQ/FISIOL Polipéptido de acción hormonal vasomotora, que se atopa en diversas glándulas sudoríparas e dixestivas.
Barra colores