Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "v"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


vacío -aFrecha baleiro-ra
vacunaFrecha vacina
vagar, deFrecha devagar
valeroso -saFrecha valoroso-sa
valonaFrecha valón, valoa
varón (do sexo masculino)Frecha home
vasconaFrecha vascón, vascoa
vasoconstricciónFrecha vasoconstrición
vasoconstrictor -raFrecha vasoconstritor
vela (de cera)Frecha candea
veletaFrecha catavento
velroFrecha vérrago
vencello (ave)Frecha cirrio
ventanillaFrecha portela, portelo
ventiscaFrecha 2cifra
veredaFrecha verea
veriño -ña (branco, muíño)Frecha albeiro-ra
vertedeiraFrecha veso
verxaFrecha enreixado
vestuarioFrecha vestiario
viaductoFrecha viaduto
vicaríaFrecha vigairía
vicerrector -raFrecha vicerreitor-ra
vicerrectoradoFrecha vicerreitorado
vicerrectoríaFrecha vic