Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "t"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


tabaFrecha chuca
tabureteFrecha banqueta, tallo, 1meso
tacholaFrecha chatola
tachonarFrecha chatolar
tal vezFrecha talvez
tambalearFrecha cambalear
tambaleoFrecha cambaleo
tamizFrecha baruto, bortel
tandaFrecha quenda, serie, vez
tantearFrecha tentear
tanto (en deporte)Frecha punto
tartaFrecha torta
tartratoFrecha tartarato
tasaFrecha taxa
tazaFrecha cunca
tenedorFrecha garfo
terciáFrecha terzá
terciarFrecha terzar
tercio -ciaFrecha terzo-za
terciopeloFrecha veludo
terco -caFrecha testalán-na, testán-na
terno -na (fresco, novo)Frecha tenro-ra
tétradaFrecha tétrade
teutonaFrecha teutón, teutoa
tiloFrecha tileiro
timarFrecha estafar
timoFrecha estafa
tinaFrecha 2talla
tinteFrecha tinguidura
tiovivoFrecha carrusel
tizaFrecha xiz
tizarFrecha atizar
tocaFrecha touca
tocado (para o pelo)Frecha toucado
tocador (moble)Frecha toucador
toisónFrecha vélaro
tomilloFrecha tomiño
tonto -taFrecha parvo-va
tornilloFrecha parafuso
torrónFrecha terrón
tortícolisFrecha 1cabaleiro
traducciónFrecha tradución
traductor -raFrecha tradutor-ra
tragaluzFrecha bufarda
traiciónFrecha traizón
tramoiaFrecha tremoia
tranceFrecha transo
transducciónFrecha transdución
transductorFrecha transdutor
transtornarFrecha trastornar
transtornoFrecha trastorno
trébolFrecha trevo
trineoFrecha zorra
trinoFrecha trilo
tripleFrecha triplo-pla
trisquelFrecha tríscele
triunviroFrecha triúnviro
trizarFrecha trinzar
trogalloFrecha torgallo
troquelFrecha cuño
troquiscoFrecha trocisco
trozoFrecha anaco
truhán -naFrecha truán, truá
tupéFrecha topete
turcomano -naFrecha turcomán-má
turnoFrecha quenda, vez
turónFrecha tourón
turreiro -raFrecha torreiro-ra
tutearFrecha atuar