Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "s"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


sábanaFrecha saba
sabañónFrecha frieira
sable (arma)Frecha sabre
sacacorchosFrecha sacarrollas
sacristanaFrecha sacristán-tá
salvoconductoFrecha salvoconduto
sancristanaFrecha sancristán-tá
sarténFrecha tixola
saviaFrecha zume
saxonaFrecha saxón, saxoa
sebaFrecha 2ceba
secanoFrecha secaño
sectaFrecha 1seita
seducciónFrecha sedución
seductor -raFrecha sedutor-ra
seglarFrecha segrar
seguida, deFrecha deseguida
seguida, enFrecha enseguida
seguido, deFrecha deseguido
segúnFrecha segundo
seitario -riaFrecha sectario-ria
seivaFrecha zume
semiconductor -raFrecha semicondutor-ra
semivocalFrecha semivogal
semivogálico -caFrecha semivocálico-ca
sentenciaFrecha sentenza
sentenzarFrecha sentenciar
séptimo -maFrecha sétimo-ma
sereo -aFrecha sereno-na
serrínFrecha serradura
serroFrecha cerro
servicialFrecha servizal
servicioFrecha servizo
sillaríaFrecha cadeirado
silleríaFrecha cadeirado
sillónFrecha cadeiradebrazos
sintoísmoFrecha xintoísmo
sintoístaFrecha xintoísta
sipelaFrecha erisipela
sobornarFrecha subornar
sobornoFrecha suborno
sobreprecioFrecha sobreprezo
sobreproducciónFrecha sobreprodución
socarronaríaFrecha retranca
socarroneríaFrecha retranca
sofocaciónFrecha sufocación
sofocanteFrecha sufocante
sofocarFrecha sufocar
solar (terreo)Frecha 2soar
sonambulismoFrecha somnambulismo
sonámbulo -laFrecha somnámbulo-la
sonidoFrecha son
soriaseFrecha psoríase
soso -saFrecha eslamiado-da
sostenidoFrecha díese
stressFrecha tensión, estrés
subastaFrecha subhasta
subastarFrecha subhastar
subproductoFrecha subproduto
substraendoFrecha subtraendo
substraerFrecha subtraer
sumerxirFrecha somerxer
suministrador -raFrecha subministrador-ra
suministrarFrecha subministrar
suministroFrecha subministración/provisións
sumisiónFrecha submisión
sumiso -saFrecha submiso-sa
superconductividadeFrecha supercondutividade
superconductor -raDFrecha supercondutor-ra
superestructuraFrecha superestrutura
superproducciónFrecha superprodución
surxirFrecha xurdir
suxeitivarFrecha subxectivar
suxeitivo -vaFrecha subxectivo-va
suxerenciaFrecha suxestión, proposta