Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "r"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


rábanoFrecha ravo
racha (de vento)Frecha refacho
racimoFrecha acio
ráido -daFrecha raíido-da
ranuraFrecha rañura
rapeFrecha peixesapo
rapé (dunha rede)Frecha repé
rapsodaFrecha rapsodo
raquisFrecha raque
raseiroFrecha rapadoira
rasgoFrecha trazo, 1risco
reacio -ciaFrecha remiso-sa
realengo -gaFrecha reguengo-ga
rearmeFrecha rearmamento
rebañoFrecha rabaño
reboldáFrecha rebordá
recelarFrecha recear
receloso -saFrecha receoso-sa
receso -sa (un alimento)Frecha reseso-sa
recetaFrecha receita
rechearFrecha reencher
reclutaFrecha recruta
reclutarFrecha recrutar
reconducciónFrecha recondución
reconstrucciónFrecha reconstrución
reconstructivo -vaFrecha reconstrutivo-va
reconstructor -raFrecha reconstrutor-ra
récordFrecha marca
recrudescerFrecha recruar
rector -raFrecha reitor-ra
rectoradoFrecha reitorado
rectoralFrecha reitoral
rectoríaFrecha reitoría
reducciónFrecha redución
reduccionismoFrecha reducionismo
reductaseFrecha redutase
reductibilidadeFrecha redutibilidade
reductibleFrecha redutible
reductoFrecha reduto
reductor -raFrecha redutor-ra
reemprazarFrecha substituír
reemprazoFrecha substitución
reestructuraciónFrecha reestruturación
reestructurarFrecha reestruturar
reflexarFrecha reflectir
refolFrecha redefol
refriado -daFrecha arrefriado-da
refriarFrecha arrefriar
regadeira (recipiente)Frecha regador
regalizFrecha regalicia
regandixaFrecha fenda, regaña
regate (deporte)Frecha caneo
regatear (deporte)Frecha canear
rehénFrecha refén
reigañaFrecha raigaña
relámpagoFrecha lóstrego
relóFrecha reloxo
reluctanciaFrecha relutancia
remaquearFrecha remaquiar
remiteFrecha remitente
renacenciaFrecha renacenza
rendixaFrecha fenda, regaña
reollo, deFrecha esguello, de
repelúsFrecha arreguizo
reproducciónFrecha reprodución
reproductivo -vaFrecha reprodutivo-va
reproductor -raFrecha reprodutor-ra
reptilFrecha réptil
resfriado -daFrecha arrefriado-da
resfriarFrecha arrefriar
resguardoFrecha resgardo
resoanciaFrecha resonancia
restricciónFrecha restrición
restrictivo -vaFrecha restritivo-va
resumeFrecha resumo
resurxirFrecha rexurdir
retraducciónFrecha retradución
retrasarFrecha atrasar
retrasoFrecha atraso
revanchaFrecha desquite
reventarFrecha rebentar
revoldainaFrecha rebuldaina
ribeteFrecha reberete
ricinoFrecha rícino
rincónFrecha recuncho, recanto
rocíoFrecha rosada, orballo
romeoFrecha romeu
ronco -ca (son)Frecha rouco-ca
ronqueiraFrecha rouquén
roturarFrecha cavar
rufianaFrecha rufián-fiá
rutinario -raFrecha rutineiro-ra