Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "p"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


padastroFrecha padrasto
palancaFrecha panca
palanganaFrecha almofía
palearFrecha padexar
paoFrecha pau
paoferroFrecha pauferro
paolo -laFrecha paiolo-la
párrafoFrecha parágrafo
patagonaFrecha patagón, patagoa
patronaFrecha patrón, patroa
patronatoFrecha padroado
peatónFrecha 1peón
peatonalFrecha peonil
pechinaFrecha pendente
peinarFrecha peitear
pelexoFrecha pelello
pelícanoFrecha pelicano
pelusaFrecha peluxe
pelvisFrecha pelve
pepinoFrecha cogombro
percutorFrecha percusor
pérolaFrecha perla
persoalidadeFrecha personalidade
personaFrecha persoa
perxudicarFrecha prexudicar/danar
pescozadaFrecha covachada
petroglifoFrecha petróglifo
petrucioFrecha patrucio
piadaFrecha peada
picapaoFrecha picapau
picazónFrecha comechón
pichónFrecha pombiño
pilarFrecha 2piar
píldora (medicamento)Frecha pílula
pilónFrecha 2pío
pimentoFrecha pemento
pimentónFrecha pemento(moído, enpó)
pinzónFrecha pimpín
pirlón (dunha bisagra)Frecha porlón
pisapapeisFrecha calcapapeis
pitorroFrecha biquela, biquelo
pizarraFrecha lousa/encerado
plagaFrecha praga
plantexamentoFrecha formulación
plantexarFrecha formular
pleistoceno -naFrecha plistoceno-na
pleitoFrecha preito
plomoFrecha 1chumbo
plumónFrecha penuxe
poaFrecha poia
pócimaFrecha apócema
podenco -caFrecha podengo-ga
poia (por un produto)Frecha poxa
polenFrecha pole
polichinelaFrecha pulchinelo
polillaFrecha couza
polizón -naFrecha polisón, polisoa
polrónFrecha porlón
ponenciaFrecha relatorio
ponenteFrecha relator-ra
porcheFrecha soportal
portazgoFrecha portádego
poseedor -raFrecha posuidor-ra
postemaFrecha apostema
postor -raFrecha ofertante
postraciónFrecha prostración
postrarFrecha prostrar
postreFrecha sobremesa
potro -traFrecha poldro-dra
prancha (para a roupa)Frecha ferrodepasar
pranchador -raFrecha pasador-ra, pasador-radeferro
prancharFrecha pasaroferro
prantaFrecha planta
prantarFrecha 1plantar
pratinoFrecha platino
precioFrecha prezo
preconcebido -daFrecha preconcibido-da
predicciónFrecha predición
prendaFrecha peñor/peza(deroupa)
prendarFrecha peñorar/namorar
presenciaFrecha presenza
presenzarFrecha presenciar
presionarFrecha premer
prevenido -daFrecha prevido-da
prevenirFrecha previr
primaveiraFrecha primavera
pro (beneficio)Frecha prol
producciónFrecha produción
productividadeFrecha produtividade
productivo -vaFrecha produtivo-va
productoFrecha produto
productor -raFrecha produtor-ra
proelFrecha proeiro-ra
promedioFrecha media
pronosticarFrecha prognosticar
pronósticoFrecha prognóstico
prorratearFrecha 2ratear
prosopopeiaFrecha prosopopea
proveedor -raFrecha provedor-ra
pruídoFrecha proído
psicoanáliseFrecha psicanálise
psicoanalistaFrecha psicanalista
psicoanalizarFrecha psicanalizar
pubertadeFrecha puberdade
pulpoFrecha polbo
purínFrecha xurro, zurro