Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "o"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


oberturaFrecha abertura
obispadoFrecha bispado
obispoFrecha bispo
obscuridadeFrecha escuridade
obscuro -raFrecha escuro-ra
obstrucciónFrecha obstrución
obstruccionismoFrecha obstrucionismo
obstruccionistaFrecha obstrucionista
obstructivo -vaFrecha obstrutivo-va
obxetarFrecha obxectar
oca (ave)Frecha ganso-sa
odometríaFrecha hodometría
odómetroFrecha hodómetro
olaFrecha onda
oleoductoFrecha oleoduto
olerFrecha ulir, cheirar
olvidarFrecha esquecer
olvidoFrecha esquecemento
onomatopeiaFrecha onomatopea
ordearFrecha ordenar
ordenFrecha orde
ordeñarFrecha muxidoira
orfebreFrecha ourive
orillaFrecha beira
orinaFrecha ouriños
orquestaFrecha orquestra
orvalloFrecha orballo
ostentar (un cargo)Frecha ocupar
otomano -naFrecha otomán-má
ourilucenteFrecha aurilucente
oviductoFrecha oviduto
ovilloFrecha nobelo
oxalFrecha ollal
oxidorreducciónFrecha oxidorredución