Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "n"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


nacenciaFrecha nacenza
ñameFrecha iñame
naqueloFrecha naquilo
natillaFrecha crema
naxarigoFrecha neixarigo
neónFrecha neon
nesoFrecha niso
nestoFrecha nisto
neumaFrecha pneuma
neumáticoFrecha pneumático
neumoníaFrecha pneumonía
névedaFrecha nébeda
nidoFrecha niño
niponaFrecha nipón, nipoa
niquiFrecha camiseta(depunto)
nitzschiano -naFrecha nietzschiano-na
nogalFrecha nogueira
nómadaFrecha nómade
ñoñoFrecha apoucado/melindroso
noraboaFrecha parabén
novicio -ciaFrecha novizo-za