Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "m"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


macadamFrecha macádam
machihembrarFrecha agargalar
macroestructuraFrecha macroestrutura
madastraFrecha madrasta
magnetostricciónFrecha magnetostrición
maiorazo -zaFrecha morgado-da
maiordomoFrecha mordomo
maitínsFrecha matíns, matinas
malquerenciaFrecha malquerenza
manadaFrecha 2manda
mango (froita)Frecha 2manga
manillarFrecha guiador
maniobraFrecha manobra
maniobrarFrecha manobrar
maniquíFrecha manequín
manosearFrecha apalpar, sobar
mantenta, aFrecha mantenta, á
maquearFrecha maquiar
marafalladaFrecha marfallada
maravedíFrecha marabedí
maravillaFrecha marabilla
maravilloso -saFrecha marabilloso-sa
marchitarFrecha murchar
mariguanaFrecha marihuana
mariposaFrecha bolboreta
martín pescadorFrecha picapeixe
masonaFrecha masón, masoa
mástilFrecha mastro
mazmorraFrecha alxube
mecenazgoFrecha mecenado
mecerFrecha mexer
médulaFrecha medula
meixarigoFrecha neixarigo
mencheviqueFrecha menxevique
menestraFrecha minestra
mentarFrecha amentar
mercaderFrecha mercador-ra
mercaderíaFrecha mercadoría
mermaFrecha mingua
mermarFrecha minguar
mermeladaFrecha marmelada
meruxaFrecha muruxa
merzaríaFrecha mercería
mezquiño -ñaFrecha mesquiño-ña
mezquitaFrecha mesquita
micraFrecha micron
microestructuraFrecha microestrutura
microfaradioFrecha microfarad
milanoFrecha miñato
mildeuFrecha 1mera
miligachaFrecha limacha
millorFrecha mellor
milpéndoraFrecha ouriolo
mimo (aceno, actitude)Frecha 1meco
mimoso -saFrecha mecoso-sa
minuteiroFrecha agulladosminutos
mirillaFrecha míllara
miruxaFrecha muruxa
misilFrecha mísil
mitadeFrecha metade
mixiricarFrecha mexericar
mixiricasFrecha mexericas
mixiriqueiro -raFrecha mexeriqueiro-ra
mocarteFrecha bocarte
modeladoFrecha modelaxe
modo, a (pouco a pouco)Frecha amodo
moíñoFrecha muíño
mole (brando)Frecha 1mol
monolitoFrecha monólito
morangoFrecha amorodo
mordiscarFrecha adentar
mordiscoFrecha dentada
morilloFrecha trasfogueiro
mormonaFrecha mormón, mormoa
motaFrecha mouta
moteFrecha alcume
muiñoFrecha muíño
muloFrecha 2macho/mula
murciélagoFrecha morcego
murriñadaFrecha morriñada
musgoFrecha mofo
musulmanaFrecha musulmán-má