Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "h"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


habaneiraFrecha habanera
haciendaFrecha facenda
hadaFrecha fada
harpaFrecha arpa
hematíFrecha hemacia
herciano -naFrecha herciniano-na
hierarcaFrecha xerarca
hieróglifoFrecha xeróglifo
hipercloridriaFrecha hiperclorhidria
hipermétropeFrecha hipermetrope
hipocloridriaFrecha hipoclorhidria
hirto -taFrecha irto-ta
holaFrecha 3ola
hombroFrecha ombro
horchataFrecha orchata
hourizonteFrecha horizonte
húmeroFrecha úmero
hurónFrecha furón