Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "g"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


gabacho -cha (de Francia)Frecha gavacho-cha
gábeaFrecha gabia
gabela (atado ou conxunto)Frecha gavela
galantaríaFrecha galantería
galariaFrecha galería
gallopeFrecha galope
galpónFrecha pendello
ganchilloFrecha gancho
gandraFrecha gándara
gañoteFrecha garneato
garabanzoFrecha garavanzo
gardianaFrecha gardián-diá
gasconaFrecha gascón, gascoa
gasoductoFrecha gasoduto
gáveaFrecha gabia
gavearFrecha gabear
gavetaFrecha gabeta
gavilánFrecha gabián
gazapoFrecha cazapo
goldra (ampola da pel)Frecha bóldrega
goloFrecha goro
gomitarFrecha vomitar
gómitoFrecha vómito
gonococciaFrecha gonococia
gorgullarFrecha gurgullar
grabaciónFrecha gravación
grabarFrecha 1gravar
graciaFrecha graza
gradaFrecha chanzo, bancada
graderíoFrecha chanzo, bancada
granarFrecha engraiar
granicelaFrecha gradicela
grao (de cereal)Frecha 1gran
grasaFrecha graxa
grasento -taFrecha graxento-ta
grazoso -saFrecha gracioso-sa
greiFrecha grea
grialFrecha graal
grinaldaFrecha grilanda
grisáceo -aFrecha agrisado-da
grisonaFrecha grisón, grisoa
grullaFrecha 1grúa/grou
guarismoFrecha algarismo
gubernabilidadeFrecha gobernabilidade
guelfo -faFrecha belfo-fa
guiñolFrecha monicreque
guirnaldaFrecha grilanda
gurrumiasFrecha gurrumías