Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "f"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


fanfarrón -naFrecha fanfurriñeiro-ra
farraFrecha troula
farragoFrecha fargallada
farúnFrecha ferún
faternaFrecha fraterna
feed-backFrecha retroacción/retroalimentación
ficiónFrecha ficción
filarmoníaFrecha filharmonía
filarmónico -caFrecha filharmónico-ca
fincaFrecha leira/propiedade/predio
fisípedo -daFrecha fisípede
flotaFrecha frota
floxo -xaFrecha frouxo-xa
fluctuaciónFrecha flutuación
fluctuanteFrecha flutuante
fluctuarFrecha flutuar
fluorFrecha flúor
fogoneiro -raFrecha fogueiro-ra
fornearFrecha enfornar
fornilloFrecha fornelo/fogón
fosco -caFrecha fusco-ca
fotoconductor -raFrecha fotocondutor-ra
foulardFrecha fular
fraganciaFrecha fragrancia
fraiFrecha frei
francmasonaFrecha fracmasón, francmasoa
franconaFrecha francón, francoa
franelaFrecha flanela
frenteFrecha fronte
frisonaFrecha frisón, frisoa
frotarFrecha flotar
fructicoso -saFrecha fruticoso-sa
fructicultor -raFrecha fruticultor-ra
fructiculturaFrecha fruticultura
fructidorFrecha frutidor
fructífero -raFrecha frutífero-ra
fructificaciónFrecha frutificación
fructificanteFrecha frutificante
fructificarFrecha frutificar
fructosaFrecha frutosa
fructuoso -saFrecha frutuoso-sa
fruncirFrecha engurrar/1pregar
fuciñoFrecha fociño
fugarFrecha fuxir
fumoFrecha fume
furruxeFrecha ferruxe