Digalego - Dicionario de Galego

Repertorio de formas incorrectas pola letra "d"

Na columna da esquerda preséntase unha serie de voces non admitidas en galego (castelanismos, estranxeirismos, vulgarismos, hiperenxebrismos etc.), que remiten á súa forma correcta (indicada na columna dereita en cor azul) segundo a entrada que se recolle no Dicionario (ex.: anfitriona Frecha anfitrión, anfitrioa; buxana Frecha buxán –xá)


danos e prexuízosFrecha danoseperdas
daqueloFrecha daquilo
debalarFrecha devalar
debecerFrecha devecer
deborcarFrecha debrocar
deboucarFrecha demoucar
decirFrecha dicir
decomisarFrecha comisar
decomisoFrecha comiso
deducciónFrecha dedución
deductivo -vaFrecha dedutivo-va
delantalFrecha mandil
delictoFrecha delito
delictuoso -saFrecha delituoso-sa
demais (demasiado)Frecha 1máis, de
demisiónFrecha dimisión
demisionario -riaFrecha dimisionario-ria
demitirFrecha dimitir
depositaríaFrecha caixaxeraldedepósitos, tesourería
derrabarFrecha desrabar
derrameFrecha derramocerebral
derrameFrecha derramocerebral
desagüeFrecha sumidoiro
desavogoso -saFrecha desavegoso-sa
descalabroFrecha desfeita
descalificaciónFrecha descualificación
descalificador -raFrecha descualificador-ra
descalificarFrecha descualificar
desconxurarFrecha esconxurar
desconxuroFrecha esconxuro
descornarFrecha escornar
descripciónFrecha descrición
descriptibleFrecha descritible
descriptivo -vaFrecha descritivo-va
descubillarFrecha desacubillar
desembrullarFrecha desenvurullar
desentrenado -daFrecha desadestrado-da
desgraciaFrecha desgraza
deshauciarFrecha desafiuzar
deslizar (sobre unha superficie)Frecha esvarar
deslumbrarFrecha cegar/fascinar
desnudarFrecha espir
desnudo -daFrecha espido-da
desoFrecha diso
desobstrucciónFrecha desobstrución
despegar (unha aeronave)Frecha angalar/levantarvoo
despiadado -daFrecha desapiadado-da
desprevenido -daFrecha desprevido-da
destoFrecha disto
destrozarFrecha esnaquizar
destrucciónFrecha destrución
destructibleFrecha destrutible
destructivo -vaFrecha destrutivo-va
destructor -raFrecha destrutor-ra
desvaerFrecha esvaecer
detentarFrecha deter/manter
deterxirFrecha deterxer
devaluarFrecha desvalorizar
diccionarioFrecha dicionario
diccionaristaFrecha dicionarista
dictadoFrecha ditado
dictador -raFrecha ditador-ra
dictaduraFrecha ditadura
dictáfonoFrecha ditáfono
dictameFrecha ditame
dictaminarFrecha ditaminar
dictarFrecha ditar
dictatorialFrecha ditatorial
dieselFrecha diésel
diezmoFrecha décimo
diferenciaFrecha diferenza
disconformeFrecha desconforme
discontinuidadeFrecha descontinuidade
discontinuo -nuaFrecha descontinuo-nua
disculparFrecha desculpar
discurrirFrecha discorrer
disgustarFrecha desgustar
disgustoFrecha desgusto
disminuciónFrecha diminución
disminuído -daFrecha diminuído-da
disminuírFrecha diminuír
diurno -naFrecha diúrno-na
dó (combate)Frecha duelo
donaciónFrecha doazón
donanteFrecha doador-ra
dópingFrecha dopaxe